Игра с въпроси и награди - Проферон

Участвайте в играта на Аролайф и можете да спечелите награда - 1 опаковка ПроФерон за деца.

Условието, за да участвате е да  отговорите на въпроса по-долу и да попълните нужните данни.

Срока в който можете да участвате в играта на Аролайф е от 01 Февруари 2023 година до 10 Февруари.

 2023 година включително!

Моля, запознайте се с общите условия на играта от следния линк.